Expert: Högre lön för soldaterna

3:16 min

Sverige kommer inte att klara av det så kallade brigadmålet, det vill säga målet om att år 2020 ha två fungerande brigader i landet. Det säger Försvarsmaktens arméchef Karl Engelbrektson i en intervju i SVT i dag.

Det finns nog flera taktiska skäl till att arméchefen går ut just nu med den här informationen, tror Stefan Ring, som är militärstrategisk expert Försvarshögskolan.

– Det är dels en strategi om att påvisa för politikerna att Försvarsmakten behöver mer pengar. Och dels är det bättre att han berättar det här än att till exempel någon journalist avslöjar det, säger Stefan Ring.

Enligt Stefan Ring behövs både ny personal och högre lön för de redan existerande soldaterna. Detta för att slippa få en personalflykt från Försvarsmakten och för att kunna locka fler dit.

Att målet om två fungerande mekaniserade brigader till år 2020 är orealistiskt är vida känt inom de försvarsintresserade kretsarna, säger Stefan Ring.

Nu skickar arméchefen via offentligheten ett budskap till politikerna om att det här är en prioriterad fråga, menar han. Så här sa Karl Engelbrektson i SVT tidigare i dag:

– Vi har en tydlig plan. Om den resurssätts, då har vi en personal som är av världsklass. Då kan vi verkställa det målet. Men det kräver mer tid än till 2020.

En brigad, som i sin tur är uppdelad i bland annat bataljoner och kompanier - består i Sverige av ungefär 4500 soldater. De här soldaterna ska i händelse av krig kunna röra sig via stridsvagnar och andra stridsfordon och utföra uppdrag på land.

I dag har Sverige endast en fullt fungerande brigad. Det så kallade brigadmålet, som riksdag och regering beslutat om och som arméchefen nu sagt inte kommer att nås, innebär att Sverige nästa år alltså ska ha två brigader som båda är fullt samtränade och kompletta.

Ekot har sökt arméchefen Karl Engelbrektson, ÖB Micael Bydén och försvarsministern Peter Hultqvist, men samtliga har avböjt kommentar i dag.

Tidigare rektor för Försvarshögskolan, Karlis Neretnieks, tror inte det finns nån strategi bakom arméchefen uttalande om brigadmålet. Han menar att det helt enkelt bara handlar om att informera om det ansträngda personalläget och ekonomin.

Och han siar också om hur lång tid det kan komma att ta att nå det här brigadmålet:

– Det krävs de slantar som ÖB har begärt för att få ordning på Försvarsmaktens reformering. Det krävs ett antal till båda brigaderna ett antal kompletteringar när det gäller materiel. Artilleri, ingenjörsresurser, logistik, till exempel. Får jag göra en prognos så skulle jag påstå att om slantarna i dag så är det två-tre år som behövs för att få ordning på det här, säger Karlis Neretnieks.