Atran avvecklas

Moderbolaget Expanda i Växjö har beslutat att avveckla falkenbergsföretaget Atran, tidigare Ätranverken. MBL-förhandlingar om att säga upp de tolv anställda har inletts.

Expandas VD Marcus Larsson säger till P4 Radio Halland att han har goda förhoppningar om att lyckas, efter de strukturförändringar som gjorts.

-Orderingången hos Atran under september var mycket god, enligt Marcus Larsson och förklarar beslutet med att falkenbergsföretaget inte längre passar Expandas inriktning.

Atran har under flera år krympts, och produktion flyttats utomlands. Verkamheten är idag helt inriktad på cykeltillbehör.