Sexuella övergrepp mot barn

Juristen som specialiserat sig på att bara hjälpa brottsoffer

5:22 min

När barn utsätts för brott ställs höga krav på de som ska hjälpa dem genom rättsprocessen, att vara ett stöd, förklara vad som ska hända och tillvarata barnets intresse.

P4 Örebro har tidigare berättat att en tredjedel av alla våldtäktsanmälningar som gjorts i Örebro län de senaste åren gäller just våldtäkt mot barn. Alltså där offret är under 15 år.

Paulina Wånggren är jurist som specialiserat sig på att bara hjälpa brottsoffer, främst våldsutsatta barn.
Det är många gånger en utmaning att företräda barn, säger hon.

– Ja det är svårt, men det beror mycket på barnets ålder också, säger Paulina Wånggren.

Hon menar att det gäller att vara pedagogisk och berätta precis allt som ska hända och vilka alla är som träffar barnet.

– De vet inte vem som är polis, vem är jag. Det gäller att berätta.

Vilka brott har de barn som du företräder oftast utsatts för?

– De små barnen, där handlar det oftast om uppfostringssituationer som spårat ur. Misshandel av olika grad.

– De äldre barnen när de är 10-11 år eller äldre, då är det oftast flickor och det handlar ofta om sexuella övergrepp. Det kan vara både utomstående som utsatt flickan för brott eller någon närstående.