Telefonlinje och KBT kan stoppa sexövergrepp

1:48 min

Personer som riskerar att begå sexuella övergrepp kan få hjälp via telefonlinjen PrevenTell och en internetbaserad KBT-behandling.

PrevenTell tar emot samtal från hela landet, men drivs av mottagningen Anova i Stockholm där överläkaren Stefan Arver är chef.

Vi vet att sexuella övergrepp i huvudsak begås av personer som inte är kända av polisen eller myndigheter, utan det är nya förövare. Målet med PrevenTell är att vi ska förebygga sexuella övergrepp, och om vi ska nå någon större effekt räcker det inte med att ta hand om personer som redan blivit lagförda och dömda, säger han.

Stefan Arver säger att PrevenTell är en sorts lågtröskelkontaktväg. Den som känner att man tappat kontrollen över sin sexualitet och är rädd att göra illa någon annan ska snabbt kunna söka hjälp.

Att ägna väldigt mycket tid till sex kan bero på vad som kallas en hypersexuell störning. Med det menas till exempel att man har intensiva, sexuella fantasier och begär och ägnar så mycket tid till sex att det hindrar en från att göra andra saker. 

På Anova kan man få gå en behandling där man arbetar med att stoppa sina impulser, säger Stefan Arver. 

– Man ändrar sitt beteende genom att man är mer uppmärksam. Man kan hantera sina impulser innan de leder till någon typ av handling. 

Behandlingsprogrammet är baserat på kognitiv beteendeterapi och nu går det också att få behandlingen via internet. En första utvärdering av internetbehandlingen visade att de flesta lyckades ändra sitt beteende.

Av de 21 personer som var med i studien hade åtta personer rapporterat att de hade ett intresse för att tvinga någon till sexuell handling. Efter behandlingens slut var det bara en person som uppgav att den fortfarande ville tvinga till sig sex.

Kriminalvården är intresserade av att använda metoden för att minska risken för återfall hos sexualbrottsklienter. Cecilia Fielding är psykolog på Kriminalvården och arbetar med sexualbrottsbekämpning. Hon säger att den nya KBT-behandlingen via internet är bra för att den är så lättillgänglig.

– Jag tror att det bidrar till ett mer aktivt deltagande i behandlingen också. Och det visar ju den här studien med, att de som deltog var aktiva och genomförde den.