Cafe’Campus 13/10 2005

Café Campus om digital-TV och om att platsa i arbetslivet

Vem platsar egentligen i arbetslivet. Måste man vara 110 % frisk för att få ett jobb idag?
Gunilla Nilsson är lektor på Hälsohögskolan och berättar vad Hälsohögskolan kan bidra med i diskusionen om sjukskrivningarna.Ingegerd Lundkvist, bibliotekarie i årets bibliotek, berättar om mynt- och medaljutställningen, och doktoranden Madielene Wetterskog, HLK, talar om sin forskning i digital-TV-övergången på Gotland.

Och hur mår studenterna när de stressar? Åsa Lindholm, studentkåren, berättar vad som händer när en student går i väggen.