Vårdföretagarna: Orättvist med moms på hyrpersonal

2:30 min

Moms för uthyrning av vårdpersonal befaras bli ett hårt slag för en del privata aktörer – orättvist menar branschorganisationen Vårdföretagarna.

– Det kommer bli tuffare och framförallt stora skillnader om man driver verksamheten i offentlig regi eller privat på regionens uppdrag, säger Karin Liljebladh, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Orättvisan ligger i att de offentliga vårdgivarna får ersättning för momsen, något som de privata aktörerna inte får säger Karin Liljebladh som tycker att regionerna, tidigare landstingen, själva ska göra om avtalen.

– Man borde skriva om avtalen med de privata vårdgivarna och ge momskompensation i avtalen.

För Region Sörmlands del så är det inte aktuellt med momskompensation. Om det ska vara en möjlighet så behöver regionen i sin tur kompensation från staten, säger Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) till P4 Sörmland.