BORÅS

Efter 20 år av utredningar - ett steg närmare sanering av Viskan

3:12 min

Under flera decennier släppte textilindustrier i Borås ut mängder med gifter i Viskan. Nu börjar det bli bråttom att få bort gifterna.

Borås stad har nu ansökt om pengar hos Naturvårdsverket för avslutande utredningar inför en kommande sanering, som kan komma att kosta mellan 100 och 500 miljoner kronor. 

I Viskans bottensediment ligger stora mängder zink, krom och kvicksilver, men även miljögifter som dieldrin och dioxiner.

Ökad risk för höga flöden som riskerar att riva upp gifterna ur bottensedimenten och sprida dem, gör att det är bråttom att komma igång med sanering. 

– Det är bråttom redan nu, för ett stort flöde kan ju komma när som helst. Risken ökar ju med klimatförändringarna. Det är inte frågan om OM det kommer att hända, utan NÄR, säger Siv Hansson, handläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.