Statlig övervakning av viltsjukdomar är hotad

1:41 min

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelar att den slutar att övervaka sjukdomar hos vilda djur, eftersom övergångsregeringen dragit in finansieringen.

Regeringen hävdar tvärtom att verksamheten ska fortsätta, men vill inte svara på närmare frågor.

– Viltövervakningen är en viktig del av sjukdomsövervakningen som vi i nuläget inte kan genomföra. Vi har även internationella åtaganden som vi nu inte heller kan genomföra, säger SVA:s generaldirektör Jens Mattsson i ett pressmeddelande.

Staten har övervakat sjukdomar hos vilda djur sedan 1940-talet. Bland annat har fågelinfluensa, avmagringssjuka och afrikansk svinpest upptäckts den vägen och SVA:s laboratorium har byggt upp kompetens och nätverk.

Men när myndighetens fick sitt regleringsbrev från övergångsregeringens landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i förra veckan var uppdraget att övervaka viltsjukdomar – och de fyra öronmärkta miljoner kronorna till verksamheten – inte med.

Mattsson menar att regeringen tolkar reglerna så att finansieringen kan uppfattas som partipolitik, vilket en övergångsregering inte får syssla med.

– Vad vi har förstått har man på Näringsdepartementet gjort en tolkning att hur man använder viltvårdsfonden är en del av politiken och därför har man valt att stryka den här tilldelningen av pengar till oss.

SVA:s viltsektionschef Erik Ågren, tillika veterinär, är oroad över konsekvenserna.

– Det finns sjukdomar hos vilda djur som kan smitta människor och så finns det sjukdomar som kan gå över på tamdjur, där är afrikansk svinpest ett exempel som är allvarligt och viktigt att fånga upp tidigt. Det får stora konsekvenser av att inte upptäckas på ett tidigt stadium, säger han.

Regeringen förefaller dock tillbakavisa myndighetens uppgifter om att viltsjukdomsövervakningen stoppas. Landsbygdsministerns statssekreterare Elisabeth Backteman skriver via näringsdepartementets presstjänst så här till Ekot:

"Verksamheter tillhör de kärnuppgifter som myndigheten utför varje år, det uppdraget kvarstår. Myndigheten ska alltså fortsätta med övervakning av sjukdomar hos vilda djur. Jag har under dagen kontaktat Generaldirektören för SVA, Jens Mattsson, och framfört detta.”

SVA:s Jens Mattsson säger sig mycket riktigt vid två tillfällen under tisdagen ha talat med Backteman, men menar att den indragna finansieringen tvingar myndigheten att skära ned.

– Ja, det stämmer att vi haft kontakt både under förmiddagen och under eftermiddagen och diskuterat det här. Dilemmat är ju att vi har blivit av med väsentliga resurser till verksamheten kring viltsjukdomsövervakning.

Viss viltövervakning, såsom analys av döda vildsvin, har annan finansiering och påverkas inte.

Jens Mattsson tror inte att regeringen försöker spara pengar.

– Nej, jag är övertygad om att det handlar om de spelregler man har att följa när det gäller en övergångsregering, att man ska ge ut regleringsbrev som inte innehåller politiska styrsignaler.

Regeringen har inte velat svara på följdfrågor eller ställa upp på intervju.