Svenska ministerns oro för Bannon i EU-valet

2:49 min

Trumps förre chefsstrateg Steve Bannon har gett sig in i kampanjen inför det stundande EU-valet.

Oroande, tycker EU-minister Ann Linde.

– Han visade i amerikanska valrörelsen att han inte drar sig för att använda kampanjsorter som vi helst inte vill ha.

Det finns en oro för att falska nyheter ska påverka valet till Europaparlamentet i maj och därför bygger nu EU bland annat ut enheten som jobbar mot falska nyheter och tittar på fler åtgärder.

– Här har man sett ett riktigt hot, och det hotet kommer främst från Ryssland. Därför beslutade stats- och regeringscheferna i december att man måste göra väldigt mycket mer för att bemöta desinformationen, säger Sveriges EU-minister Ann Linde.

För att motarbeta att osanna uppgifter sprids inför EU-valet i maj bygger EU bland annat ut enheten som jobbar mot falska nyheter. Även Sverige har avsatt personal.

EU-kommissionen har också lagt fram en handlingsplan som ska öka förmågan att snappa upp falska uppgifter, öka EU-ländernas samarbete på området och öka samarbetet med sociala medier där information kan få spridning.

Ryssland pekas ut som det främsta hotet. Men EU-minister Ann Linde ser även problem med Donald Trumps förre chefsstrateg Steve Bannon som gett sig in i den europeiska kampanjen.

– Steve Bannon visade i den amerikanska valrörelsen att han inte drog sig för att använda olika kampanjsorter som vi helst inte vill ha.

Vad är det för kampanjsorter du tänker på?

– Till exempel att använda Twitter och Facebook för att analysera människors preferenser och sen skicka ut desinformation till de grupperna.

Steve Bannon var tidigare vice vd i analysföretaget Cambridge Analytica, bolaget som utan tillåtelse samlade in personuppgifter om flera miljoner människor via Facebook i syfte att rikta politiska budskap inför valet i USA 2016.

Bannon har nu riktat in sig på EU-valet där han hoppas kunna ena EU-kritiska krafter, partier som han menar står upp för nationalstaten.

– Det är en global konflikt. Och vi, som står upp för nationalstaten och medborgare, står på rätt sida i den konflikten och i historien, sa Bannon och drog ner applåder från likasinnade när han besökte Bryssel strax innan jul.

Enligt EU-minister Ann Linde blir arbetet med att motverka desinformation än mer aktuellt när Steve Bannon deltar i kampanjen.

– Jag skulle vilja säga att det blir än mer aktuellt. Cambridge Analytica nämns specifikt i de förslag som vi har på bordet. Så självklart måste vi se upp med det här och det är jag orolig för.