Problem på Slottskolan tonas ner

Barn- och utbildningsförvalntingen i Eskilstuna tonar ner problemen på Slottsskolan i Eskilstuna och hävdar att de problem som uppmärksammats där bara gäller en enda klass. Samtidigt säger föräldrar, som vi pratat med, motsatsen. På torsdagen presenterade förvaltningsledningen en rad åtgärder för att få slut på problemen på skolan.

Flera föräldrar till barn på Slottsskolan i Eskilstuna håller sina barn hemma efter en lång period av bråk och oroligheter på skolan. I fredags kulminerade problemen då en elev blev nedbrottad och hotad med en sax, men att det enbart skulle vara problem i en enskild klass, stämmer inte, säger föräldern Mats Karlsson.

- Det finns problem i flera klasser och elever behöver hjälp.

På onsdagen var det krismöte på skolan med föräldrar och rektorn och idag presenterade förvaltningsledningen en rad åtgärder för att försöka lösa problemen. Bland annat måste samarbetet mellan lärare och mellan skolan och föräldrarna fungera bättre och en rad andra åtgärder, säger förvaltningschefen Rolf Brunell.

- Vi tillsätter en extra resurs och kopplar på en skolpsykolog, som ska hjälpa lärarna att hantera problemen och märker vi sedan att det inte hjälper kommer vi att att vidta ytterligare åtgärder.

Men föräldern Mats Karlsson är inte beredd att släppa sitt barn tillbaka till skolan förrän han ser konkret handling.

- Det är för tidigt. Jag vill att det ska synas att problemet är på väg att lösas.