Stora skillnader i skolornas HLR-utbildning

1:26 min

Hjärt-lungräddning ska vara ett centralt ämne i skolans idrott och hälsa, men det är stora skillnader i undervisningen menar HLR-rådet.

– Det är jätteviktigt att eleverna får träna praktiskt när det gäller handlingsberedskap, säger Anette Nord, samordnare vid HLR-rådet för skolfrågor och menar att många skolor i Värmland övar regelbundet.

– Men det finns skolor som inte gör det. Inom samma kommun kan man tycka att man ska ha samma riktlinjer men det är upp till den individuella skolan så det är stora skillnader även i Värmland, säger Anette Nord.

Behövs fler

– Jag tror personligen att vi skulle behöva fler utbildningar. Vi utför utbildningar på en del ställen. Kanske inte på alla skolor, säger Tommy De la Rosée som är samordnare för HLR-utbildningar för skolsjuksköterskor i Karlstad kommun.