Besök hos nätdoktor ska kosta pengar

1:30 min

Region Sörmland planerar att införa en patientavgift på hundra kronor för digitala besök via dator och mobil med läkare från 1 juli i år.

Bakgrunden till förslaget är att primärvården i Sörmland är avgiftsfri för patienterna och när den digitala vårdkoncernen doktor.se etablerade sig på Vingåkers vårdcentral så öppnade det upp för att patienter från hela landet kunde använda sig av tjänsten utan att behöva betala ur egen ficka.

Avgiftsfria besök har kritiserats då man befarat att de leder till ökad konsumtion av vård som inte alltid är motiverad.

Men det är bara besök till läkare som föreslås avgift på hundra kronor, andra vårdkontakter, bland annat ett rådgivande samtal med sjuksköterska, förblir avgiftsfritt.

– Vi tycker att det blir ett bra resursutnyttjande, säger Monica Johansson (S) som är regionstyrelsens ordförande.

Införandet av patientavgift är ett förslag och slutgiltigt beslut väntas i februari.