Arena Vänersborg blir av med sin huvudsponsor

1:54 min

Arena Vänersborg blir av med av med sin huvudsponsor Länsförsäkringar. Avtalet går ut vid halvårsskiftet 2019 och har inte förnyats.

Det handlar om ungefär 800 000 kronor om året som Vänersborgs kommun fått av försäkringsbolaget i sponsorstöd under de tio år som arenan funnits.

– Självklart är det önskvärt att fortsätta ett så gott samarbete som vi haft under åren. Vi kommer att ta förnyad kontakt med dem för att fortsätta vår dialog, säger Håkan Alfredsson, som är förvaltningschef på Kultur och Fritid i Vänersborg.

Har ni någon plan B om det inte skulle bli något nytt avtal?

– Vi har ingen uttalad plan B. Om vi inte kommer fram till något avtal med Länsförsäkringar så måste vi hitta andra lösningar, säger Håkan Alfredsson.

Enligt Kerstin Häregård, kommunikationschef på Länsförsäkringar, sas avtalet upp redan i april 2017 och gäller till den 30 juni 2019. Det sista året handlar det inte om några sponsorpengar utan istället exponering av försäkringsbolaget i form av skyltar i och kring arenan.

– Vi har ännu inte fått någon ny förfrågan angående framtida avtal, säger Kerstin Häregård.