Banbrytande isbrytare – på gång i Sverige

2:14 min

Ett nytt svenskt forskningsfartyg är på gång. När isbrytaren Oden går i pension kan ett mer miljövänligt fartyg ta vid.

Polarforskningssekretariatet har börjat planera för ett nytt svenskt forskningsfartyg, som ska efterträda isbrytaren Oden i mitten av nästa decennium. Sekretariatets chef Katarina Gårdfeldt berättar att det ska bli ett fartyg som inte påverkar den känsliga polarmiljö i vilket det ska fungera som forskningsplattform.

– Det är ett fartyg ännu kraftigare än Oden, som skulle kunna gå på metanol. Det ger bara vattenånga och koldioxid ur skorstenen, vilket skulle vara förträffligt för våra mätningar. Dessutom borde vi som miljöforskare vara föregångare och ha den bästa miljöprestandan i våra operationer, säger hon.  

Sekretariatet skissar nu på en kraftig isbrytare, 140 meter lång, som om den blir verklighet, sannolikt blir världens första metanoldrivna. Skisser som tagits fram visar ett mycket stort akterdäck där det under forskningsfärder, efter behov, ska placeras olika mobila laboratorier och mätstationer.

Det stora däcket ska också göra att det nya fartyget kan utnyttjas även mellan forskningsexpeditionerna.

– Då plockar man av de olika laboratorierna och använder plattformen till andra saker, som till exempel hållbar turism eller isbrytning och transporter åt andra parter, säger Katarina Gårdfeldt.

En viktig del i Polarforskningssekretariatets planering för ett nytt isbrytande fartyg är ett långsiktigt avtal med USA om att Sverige ska svara för isbrytning och transporter till den stora forskningsbasen McMurdo i västra Antarktis, så som isbrytaren Oden gjorde 2006-11. Något som också möjliggjorde omfattande forskning.

Det nya fartyget skulle kosta 1,2 miljarder kronor att bygga och Katarina Gårdfeldt hoppas att det kan bekostas av ett eller flera privata företag och att staten sedan chartrar fartyget för olika expeditioner

– Jag ser det som en samverkan. Det en part inte kan göra själv – det kan man göra tillsammans då, säger hon.