Har köpt ”Omgiven av idioter”-föreläsningar för 50 000

2:56 min

Umeå kommun har köpt in föreläsningar av den kände författaren Thomas Erikson som nyligen utsågs till Årets förvillare av Föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Umeå kommun har köpt föreläsningar för personal inom förskola och måltidsverksamhet för en total summa av 48 058 kronor.

– När man köper in föreläsningar då är tanken att vi ska lära oss något. Det är problematiskt eftersom det vi lär oss inte är baserat på vetenskaplig grund, säger Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå Universitet, som tidigare problematiserat fenomenet i en artikel. 

I sin bok ”Omgiven av idioter” delar Thomas Erikson in människor i röda, gröna, gula eller blå idealtyper baserat på personlighet efter den så kallade DISC- eller DISA-modellen.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning menar att Erikson "lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar".

Mattias Lundberg menar att det egentligen inte är författaren eller boken "Omgiven av idioter" som är problemet. Han menar att problemet är förekomsten, acceptansen och användandet av pseudovetenskapliga läror/modeller i det svenska samhället.

– Vi har inte köpt in en föreläsning för alla våra medarbetare. De här handlar om att det har av enskild chef gjorts så att man låtit medarbetare gå på kvällsföreläsningar, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör på Umeå kommun. Hör intervjun med henne här.

P4 Västerbotten har sökt författaren Thomas Erikson utan resultat.