Region Skåne drar ner på kulturbidragen

0:47 min

Det blir tillfälliga bidrag till teatergrupper, musikarrangemang och festivaler som främst drabbas när Region Skånes kulturförvaltning sparar nästan 20 miljoner kronor.

När den nytillträdda nämnden imorgon tar budgeten för 2019 väljer man att i spara på klumpsumman för sökbara utvecklingsbidrag. Det är bidrag för tillfälliga uppsättningar och utställningar som teatergrupper och andra kunnat söka två gångar om året. Även potten för särskilda utvecklingsmedel, som innehållit pengar som till tex digitalisering och internationella samarbeten sparas det på.

Flera kulturaktörer som till exempel fria teatergruppen Potatopotato, Kivik Art Centre och Fantastisk filmfestival i Lund har tidigare år varit mottagare av tillfälliga utvecklingsbidrag. En bidragstyp som alltså inte kommer kunna sökas under 2019.

Därutöver kommer kulturförvaltningens administration få spara tre miljoner.

Däremot skonar nämnden de drygt 80 kulturverksamheter som får löpande verksamhetsbidrag. De får behålla samma summa som man fick 2018, men får däremot ingen uppräkning för löner och prisökningar.