Unikt beslut: Staten går in och styr i kommunal skola

2:00 min

För första gången tar nu staten över styrningen av en skola i Sverige. Det är den kommunala Storvretskolan i Botkyrka som i ett par år misslyckats med att bland annat få eleverna att känna sig trygga.

– Det här är första gången vi fattar den här typen av beslut. De allra flesta kommuner och skolor, både fristående och kommunala, rättar till sina brister. Inte minst efter att vi förelagt dem med vite, så det här är därför ganska ovanligt, säger Jukka Kuusisto, som är avdelningschef på Skolinspektionen.

Skolinspektionen har följt Storvretskolan i två år. Men varken kommunens eller skolans ledningar har lyckats åtgärda de brister som myndigheten hittat. Bland annat handlar det om att elever med behov av särskilt stöd inte fått det på det sätt som behövs och att eleverna uttryckt i intervjuer med Skolinspektionen att de inte känner sig trygga där.

– Det förekommer trakasserier och tyvärr också våld bland eleverna. Och värdegrundsarbetet, som ska vara förebyggande, fungerar inte tillräckligt bra heller, säger Jukka Kuusisto.

Två särskilda rådgivare från Skolinspektionen kommer nu att jobba på heltid på skolan i, till en början, åtta månader. Skolans rektor och kommunen har fortfarande ansvaret, men de här statliga rådgivarna ska styra arbetet - i samarbete med skolledningen - så att de brister som påtalats åtgärdas.

Rådgivarna som placeras på skolan har, enligt Skolinspektionen, erfarenhet av att själva leda skolor. De har tidigare bland annat arbetat som rektorer och vet, säger Jukka Kuusisto, hur man styr skolor åt rätt håll. Men de ska inte ta över Strovretskolan i Botkyrka, säger han.

– Vi tar inte över, men vi styr ledningen på skolan så att de här bristerna ska åtgärdas. Det är mycket beklagligt att det har blivit så här, naturligtvis. Det är inget som vi gör i första taget, säger Jukka Kuusisto.