Textilindustrins gamla miljösynder i Viskan ska saneras

6:54 min
  • Ån Viskan som rinner genom Borås och där textilfabriker under 50-, 60- och 70-talen släppte ut stora mängder miljögifter. Gifterna har lagrats i bottensedimentet och nu planeras för en stor sanering.
  • Saneringen kan komma att kosta upp emot 500 miljoner kronor.
  • P4 Sjuhärads reporter Joel Wendle finns på plats vid Viskan.