Antalet dödsfall på jobbet ökar

1:43 min

För fjärde året i rad ökade antalet dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor. Förra året dog 51 personer på jobbet, enligt preliminära siffror från Arbetsmiljöverket.

Arbetet för att förebygga dödsfall på arbetsplatserna måste fortsätta oberoende av antalet dödsolyckor, säger Håkan Olsson, vice generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

– Det vi ser att man måste ta tag i och jobba med det är att jobba med riskbedömningar på de enskilda arbetsplatserna. Det är på arbetsplatsen som man kan förebygga i största möjliga mån att olyckan inte ska hända. Där krävs det att man aktivt jobbar: Både från arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud och så vidare, att man hela tiden har ett risktänkande med sig i det, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Det är fortsatt inom jord- och skogsbruk som de flesta dödsolyckor sker. Även inom tillverkningsindustrin och bygg- är dödsolyckorna fortsatt många och det är olyckor med fordon inblandade som sticker ut.

Dödsolyckorna har dock minskat sen i början av 1990-talet då drygt 100 personer per år dog på jobbet.

Regeringen har sen 2016 satt upp höga mål i sin arbetsmiljöstrategi. Bland annat har regeringen nollvision mot dödsolyckor på arbetsplatsen. Men sen dess har antalet dödsolyckor ökat.

Målet om nollvision måste dock finnas, enligt Håkan Olsson.

– Det måste vara möjligt. Har vi inte den ambitionen, har vi inte den intentionen att vi ska kunna nå dit, då anser jag att då gör vi fel. Då accepterar vi att personer avlider på Sveriges arbetsplatser. Och det kan vi och får inte göra. Vi ska absolut ha den målsättningen, säger Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör, Håkan Olsson.