JO-kritik mot fängelse för öppnade brev

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Tidaholmsanstalten för att personal öppnat tre brev som kommit i retur från Posten. Motivet för brevöppningen var att ta reda på vem som var avsändare.

JO menar att granskningen i det här fallet skett i ett vällovligt syfte, men den saknar lagligt stöd, och anstalten kan därför inte undgå kritiken.