Ökat utbud för nordiska tv-tittare

1:55 min

Snart kan det vara möjligt för nordiska tv-tittare att kunna följa grannländernas digitaltelevision utan extra kostnad, utan appar eller andra specialarrangemang. Nordiska ministerrådet utreder nämligen som bäst möjligheterna att öka tillgängligheten för digital-tv inom Norden.

Som ett led i arbetet att erbjuda digital-tv för nordiska konsumenter utreder nu Nordiska ministerrådet bland annat möjligheterna att ta bort så kallad geoblockering. Alltså teknik som hindrar webbsidor och informationskällor från att visa viss information inom ett begränsat geografiskt område.

Öka tillgängligheten

Målsättningen med rapporten är att se över tillgängligheten av tv-program för nordiska tv-tittarna.

– Vår rapport ger förhoppningsvis svar på frågan om hur tillgängligheten till digitalservice ska öka i de nordiska länderna, säger Jesper Smed Jensen, rådgivare vid Nordiska ministerrådet.

I dagsläget har nordbor inte tillgång till digitala tv-kanaler från sina grannländer utan tekniska hjälpmedel. Det har orsakat både irritation och besvikelse bland till exempel många sverigefinnar som vill se på finska tv-program.

Det här är ju framförallt en politisk fråga,

Det samma gäller för alla som bor i ett annat nordiskt land. På finländska public servicebolaget YLE, vet servicechef Kari Haakana att frågan har diskuterats om de nordiska tv-bolagen skulle kunna dela sitt innehåll med varandra.

– Det här är ju framförallt en politisk fråga, konstaterar Kari Haakana.

Och nu verkar det finnas politisk vilja att genomföra det här. Utredningen om frågan kommer Nordiska ministermötet att publicera i februari i år och efter det tas frågan upp vid ministermötet på Island i maj.

Ministermöte tar upp frågan

Förmodligen kommer mötet att vara det första steget på vägen att ge tittarna tillgång till tv-program i alla de nordiska länderna. När det kommer att ske är fortfarande ovisst, eftersom utvecklingen inom tv-området går snabbt.