Mobilmaster måste klara strömavbrott bättre - nya krav på operatörerna

1:42 min

När stormen Alfrida härjade som värst slutade en del mobiltelefoner att fungera på grund av nedrivna elledningar. Det vill Post- och telestyrelsen göra något åt och inför därför särskilda krav på teleoperatörerna.

– Strömavbrott är den vanligaste orsaken till att telefoni- och internettjänster går ned och det är primärt elbolagens ansvar, men det finns också krav på teleoperatörerna när det gäller driftsäkerhet, säger Karin Lodin, sakkunnig på Post- och telestyrelsens nätsäkerhetsavdelning. 

Från juni 2020 måste operatörerna ha reservkraft till sina mobilmaster och den ska räcka minst en timme i tätort och fyra timmar på landet. 

De nya reglerna beräknas hjälpa till i 80 procent av fallen, enligt Karin Lodin, och hårdare krav än så blir det inte, även om det innebär en fortsatt risk.