موافقت حزب سنتر با نخست‌وزیری استفان لوون

1:32 min

انی لوو، رهبر حزب سنتر در یک کنفرانس خبری اعلام کرد حزبش، نخست‌وزیری استفان لوون را می‌پذیرد.

او تاکید کرد این وضعیت دل‌خواهی برای حزب سنتر نیست، اما در شرایط دشوار کنونی، بهترین امکان است. انی لوو در کنفرانس خبری خود همچنین بر برخی توافق‌هایی که میان دو حزاب سنتر و لیبرال با احزاب سوسیال‌دموکرات و محیط زیست صورت گرفته نیز اشاره کرد.

ازجمله‌ی این توافق‌ها که ۷۳ مورد را در برمی‌گیرد، می‌توان به پیوند خانوادگی برای افراد نیازمند به محافظت که گروه بزرگی را تشکیل می‌دهد، وضع جرایم سنگین برای خشونت‌های ناموسی و کسانی که کودکان و نوجوانان را به ازدواج اجباری درخارج کشور وادار می‌کنند و اجباری شدن آموزش زبان سوئدی به پناهجویان از روز اول ورود آنها و مرتبط کردن این آموزش با کمک‌هزینه و کار اشاره کرد.

به این ترتیب دولت کنونی که از دو حزب سوسیال‌دموکرات و محیط زیست تشکیل شده، خواهد توانست با پشتیبانی احزاب سنتر و لیبرال و همچنین با رای حزب چپ به کار خود به عنوان یک دولت جدید ادامه دهد.