Försvaret: Okända drönare över militär verksamhet i Uppland

2:13 min

Oförklarliga drönarflygningar över militär verksamhet i Uppland oroar överste Mattias Hanson som är chef för Ledningsregementet i Enköping.

Enligt Hanson har man sett en kraftig ökning av antalet drönarobservationer under 2018 och han är oroad för att det kan handla om underrättelseinhämtning från främmande makt.

– I och med att omvärldsläget har förändrats så har också vår verksamhet ställts om till det nationella försvaret och då ökar främmande makts intresse för vår verksamhet för att se vilka förmågor vi har, säger Mattias Hanson, chef för Ledningsregementet i Enköping.