Bråttom att åtgärda förgiftad sjö

Drygt 200 kilo kvicksilver. Det är den allvarligaste av alla föroreningar som finns i Norrbottens mest förgiftade sjö - Ala Lombolo i Kiruna. Och nu börjar det bli bråttom att göra något - om ett par år kan sprickorna från gruvan frigöra kvicksilvret så att det hamnar i Torne Älv eller i luften.

- Det skulle vara en katastrof, eftersom kvicksilver är så giftigt. Det skulle inte alls vara bra för Torne älven, djuren i den och människor som lever vid älven, säger Malin Berglundh som jobbar på Kiruna kommun och är projektledare för arbetet med Ala Lombolo.

Kvicksilver i bottensedimentet

Promenaden runt Ala Lombolo är ungefär tre kilometer. Sjön ligger spegelblank, men under ytan döljer sig alltså mindre vackra saker. Kvicksilvret kommer från LKAB och Folktandvården och halterna är enorma. Enligt naturvårdsverket är en hög halt fem milligram kvicksilver per kilo sediment. I Ala lombolo finns på på vissa ställen 40 gånger mer än det som räknas som hög halt.

Det närmsta hotet är att Luossajokki som är Ala lombolos vattentillflöde hamnar i gruvans sprickområde om ett par år, och kan börja läcka.

- Vattennivån i sjön sjunker och det medför att områden med starkt förorenade sediment torrläggs, enligt Berglundh.

Och i kontakt med syre frigörs gifterna och rinner iväg ut i Torne älven. Vattennivån behöver inte sjunka mycket för att det ska få allvarliga konsekvenser - Ala lombolo är en grund sjö - medeldjupet är bara drygt 1,5 meter.

Marksprickorna försvårar arbetet

Nästa hot är att sprickorna kan leta sig ända fram till sjön, men när det sker är det ingen som vet. LKAB har inte gjort några prognoser åt sjöns håll ännu.

- Om hela sjön torrläggs kommer allt kvicksilver att frigöras och kan till exempel blåsa i väg.

Kommunen har jobbar med gifterna i Ala lombolo i snart 15 år, men hur eller när sjön kan rensas från kvicksilver vet man inte.

-Det innebär stora kostnader och man måste vara säker på att man väljer rätt saneringsåtgärd, säger Malin Berglundh.

Hade inte risken med marksprickorna funnits så hade man kunnat låsa in kvicksilvret med hjälp av en konstgjord botten.