Okunskap orsak till att få donationer genomförs

Trots att nära en och en halv miljon svenskar är anmälda till donationsregistret, så var det under föregående år bara drygt 120 transplantationer som kunde genomföras.

Okunskap och missförstånd om sina anhörigas vilja är en stor orsak till att väldigt många donationer inte blir av.

Under förra året skedde drygt 120 organtransplantationer i hela Sverige, det är en viss ökning, men det skulle behövts det dubbla menar Ingvar Gustafsson på landstinget Kronoberg.

För bara i Sveriges södra region som består av Skåne Blekinge, södra delarna av Småland och södra delarna av Halland väntar just nu 130 personer på en njure, 5 patienter på en lunga och 8 patienter på ett hjärta.

Fler och fler svenskar anmäler sig till donationsregistret och fler transplantationer görs men Sverige är fortfarande långt efter många andra länder i Europa, berättar Ingvar Gustafsson och menar också att det är en paradox att ju bättre vården blir desto mindre antal möjliga donationer blir det.

Men fortfarande är det alltså okunskap om hur våra anhörigas vilja, som skapar köer och en stor efterfrågan på organ.