Överbefälhavaren Micael Bydén i Studio Ett

9:56 min
  • Direkt från "Folk och Försvar" i Sälen, hör en längre intervju med Micael Bydén, Överbefälhavaren (ÖB). 

  • Kina ökar sina investeringar i Sverige samtidigt som svenska företag också ökar exporten till Kina, men nu varnas allt mer för riskerna att släppa Kina inpå livet och i år har "Folk och Försvar" flyttat fokus från Ryssland som ett potentiellt hot mot Sverige till Kina.
  • I vilken utsträckning innebär Kinas ambitioner säkerhetspolitiska och andra risker för Sverige och borde Sverige vara försiktigare gentemot jätten i Asien?
  • Hör Kristina Sandklef, oberoende Kinaanalytiker Sandklef Asia Insights, Malin Oud, kontorschef Peking och Stockholm, Raoul Wallenberginstitutet, och Jerker Hellström, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).