Tvindstyrelsen avsatt

I Danmark har en underavdelning till justitiedepartementet beslutat att avsätta den omstridda Tvind-rörelsens styrelse.
Anledningen är misstankar om skattesvindel och ekonomiska oegentligheter till ett värde av 90 miljoner kronor. Anställda på Tvind har kunnat göra skatteavdrag för pengar som satts in på Tvindfonden med allmännyttig inriktning, men enligt polisen har pengarna använts till andra saker. Tvind-rörelsen driver skolor på flera håll i Danmark och har också internationella förgreningar, bland annat i form av UFF som samlar in begagnade kläder i Sverige.