Brexit: Britter i Sverige får ett år på sig

1:05 min

Om det blir en hård brexit kan brittiska medborgare som bor i Sverige får stanna i ett år på samma villkor som idag.

Det föreslår regeringen i en förordning som nu ska ut på remiss under tisdagen. Det skulle ge britter i Sverige ett års tid att söka uppehållstillstånd.

– Vi förbereder oss för ett akut tillfälle så att inte de här britterna som ska bo i Sverige ska hamna i en stor svårighet från en dag till en annan, säger Ann Linde EU-minister

I december uppmanade EU-kommissionen medlemsländerna att vara generösa när det gäller att låta britter stanna i de EU-länder där de bor idag.

Det finns 20-30 000 britter i Sverige. Om det blir en hård Brexit får de ett års respit i och med det nya förslaget.

De ska under det året hinna söka både arbets- och uppehållstillstånd hos Migrationsverket då de blir tredjelandsmedborgare.

– Det gör att de kommer att få fortsätta ett år även utan arbets- och uppehållstillstånd och under det året får de ordna de tillstånd man behöver, säger Ann Linde

Intention är att alla ska få fortsätta precis som tidigare.