Kronoberg

Överbefälhavaren: Fler värnpliktiga ska kallas in

1:59 min

Försvarsmakten ska nu stärka försvaret mot luftangrepp och cyberangrepp. Det beskedet gav överbefälhavaren Michael Bydén under måndagen.

Bland annat ska 30 cybersoldater utbildas som ska se till att Försvarsmakten klarar av angrepp från andra via nätverk- och datorsystem.

– De ska stärka såväl vår egen som andra myndigheters cyberkompetens. Våra system måste skyddas mot en kvalificerad motståndare som söker att påverka svenska militär verksamhet och även andra samhällsfunktioner, säger överbefälhavaren Michael Bydén.

Militära angrepp kombineras i den moderna krigföringen med angrepp via internet, som går ut på att stänga ner eller försvåra verksamheter i det civila samhället och i försvaret.

Därför behöver Sveriges förmåga stärkas på området, menade överbefälhavaren i sitt tal.

Han pekade också på andra initiativ som att antalet värnpliktiga höjs till 5000 nästa år, för att på sikt få in fler officerare och anställda soldater.

Vad gäller luftvärn ska ett nytt amerikanskt system med lång räckvidd ska köpas in. Men de två armébrigader som Sverige egentligen ska ha behöver ett bättre eget luftskydd, liksom förbanden på Gotland. Därför ska de nu börja använda luftvärnssystem 70-90 och som stått i förråd en tid.

– Det här är ett system som framförallt verkar ett flertal kilometer och kan användas mot flygplan, och helikoptrar, säger Fredrik Ståhlberg vid armétaktiska staben.