Etanolpumpar i Växjö fortfarande avstängda - säkerhetsutrustning saknas

Konkurrensen när det gäller försäljningen av etanol i Växjö är fortfarande begränsad. De två bensinmackar som för en dryg månad sedan förbjöds att sälja etanol, eftersom de saknade tillstånd, har fortfarande sina etanolpumpar avstängda.

För att få tillstånd krävs att det installeras en viss säkerhetsutrustning, och enligt företrädaren för en av mackarna går det i nuläget inte att få tag på den utrustningen i hela Sverige.

Före jul räknar bensinmackarna med att återigen kunna sälja etanol, och då kommer det att finnas sammanlagt fyra etanolpumpar igång i Växjö.