Äldre mår bättre än någonsin

2:18 min

Dagens 70-åringar mår enormt mycket bättre än tidigare generationer. Både fysiskt och psykiskt. Det konstaterar forskningsledaren Ingmar Skoog.

Sedan 1971 har Göteborgs universitet undersökt 70-åringars liv och hälsa.

Idag bjöds för första gången hundratals deltagare in till Wallenbergs konferenscentrum, nära Medicinareberget, för att få veta vad forskningen kommit fram till om dem. Idag stod deltagare födda 1944, den så kallade "rock and roll-generationen",  i centrum.

Föreståndaren för AgeCap, Ingmar Skoog, jämför dem med 70-åringar för 50 år sedan.

– Det är enorma skillnader. De har mycket bättre intellektuell förmåga och de har mycket bättre fysik. Även när man jämför med de som vi undersökte för 15 år sedan. De är mycket mer aktiva och de reser mer, de har lägre blodtryck och lägre hjärtkärlsjukdomar, det är kvinnorna som förändrats mest till de bättre, säger han.

 Två av deltagarna, Kristina Vargdunge och Madeleine Andersson i den så kallade H70-studien instämde i detta:

– Det känns väldigt positivt, vi har ett fantastiskt liv. Vi är 75 men känner oss inte som det, säger de. 

Sjuksköterskan Hanna Falk kan visa att de som kan använda internet upplever att de har bättre hälsa.

– Vi har sett att det finns ett klart samband mellan en bättre självskattad hälsa och internetanvändning. 

350 deltagare i studien var med under dagen.