Så ska vi äta för att rädda klimatet

1:39 min

Mindre kött och mer grönt krävs för att rädda klimatet, enligt en ny rapport. Samtidigt ska hela jordens befolkning kunna få näringsrik mat.

Högst 100 gram rött kött per vecka och en kraftig ökning av frukt och grönt är vad som skulle krävas. Vinster med en sådan kost finns både för miljön och för människors hälsa, enligt rapporten, som publiceras av medicintidskriften the Lancet och stiftelsen EAT.

– Matproduktion är den enskilt största orsaken till globala miljöförändringar och globala allt allvarligare miljörisker, säger svenske klimatexperten Johan Rockström, som är en av forskarna bakom rapporten.

Forskarna har räknat på hur livsmedelskonsumtionen bör se ut om maten ska räcka till 10 miljarder människor, utan att miljön och klimatet påverkas för mycket. 10 miljarder är den befolkning som jorden beräknas ha år 2050.

Det är detaljerade beräkningar av hur mycket vi bör äta av olika typer av livsmedel som redovisas. Fullkornsprodukter av spannmål bör utgöra den största delen av kosten - ungefär en tredjedel, men även bönor och linser, och nötter är viktiga delar, enligt rapporten. Animaliska livsmedel bör minska kraftigt.

– Hälsoforskning pekar på att vi bör inte ha ett större intag av rött kött än 14 gram per dag, alltså ungefär 100 gram per vecka. Det vill säga ungefär en hamburgare per vecka, istället som för en genomsnittlig svensk nu, en hamburgare om dagen, säger Johan Rockström.

Den diet som föreslås har stora hälsomässiga fördelar, enligt forskarna. Enligt beräkningarna skulle drygt 10 miljoner för tidiga dödsfall per år kunna undvikas, om alla följde den här kosthållningen. 

Rapporten är ett resultat av ett tvåårigt samarbete mellan forskare från 16 länder. Tanken är att det här dietförslaget ska kunna användas som ett ramverk, men med olika lokala och individuella variationer.

– Med den vetenskapliga kunskap vi har i dag ger de här siffrorna en ram, inom vilken vi har en chans att både befrämja hälsa och miljömässig hållbarhet.

För att nå dit behövs en lång rad åtgärder, inte minst från stater och myndigheter, enligt rapporten, men varje individ kan börja äta så här redan nu.

– Det innebär kanske att vi går tillbaka till 1970-talet. Jag minns när jag var barn, vid söndagsmiddagen åt man kanske en rejäl stek, men det var inte något man gjorde varje dag. Alltså en lite mer respektfull inställning till maten, säger klimatprofessorn Johan Rockström. 

Att alla skulle börja äta enligt rapportens diet skulle innebära en mycket stor omställning för de flesta svenskar, men det är nödvändigt, anser klimatexperten Johan Rockström.

– För att vi ska ha en chans att klara både de sociala rättvisemålen i världen, att alla ska ha ett drägligt liv, men också för att vi ska kunna leva på en planet som har ett stabilt klimat, så krävs den här typen av omställning.