''Svenskbåten'' i hamn till slut

Det svenskregistrerade fartyget Alnar fick under tisdagen äntligen gå i hamn i Lagos i Nigeria efter nästan en månad till havs.
156 passagerare, de flesta från Liberia, har lämnat fartyget, flera svårt medtagna. Alla har tagits om hand av FN och Röda Korset. Den svenske kaptenen ombord säger att han hade tvingats att ta med passagerarna av Liberias säkerhetstjänst och en redare som arbetar för Liberias regering. Svenska Sjöfartsverket ska nu omedelbart skicka ner en inspektör för att bedöma fartygets sjövärdighet. Det finns misstanke om brott och Alnar kan komma att beläggas med nyttjandeförbud. Fartyget har inte besiktigats sedan 1998 när hon fick tillstånd till enkel resa till ett varv i Tyskland.