Fjällräven fortsätter öka

0:43 min

Det finns minst 304 vuxna fjällrävar i Skandinavien, enligt Naturvårdsverket.
Vid millennieskiftet fanns blott 40-60 fjällrävar i Skandinavien.

2018 var året då Sverige och Norge för första gången räknat fjällrävar med samma metod, genom vinter- och sommarkontroller av lyor. 

För att kunna tala om en ökning eller minskning av antalet fjällrävar måste man jämföra med ett tidigare år med likartad smågnagarförekomst eftersom det är basen i fjällrävens föda.

– Vid en sådan jämförelse har antalet fjällrävar ökat i Sverige med tio procent vilket är mycket positivt för arten, säger Johan Wallén, koordinator för fjällrävsinventeringen på Naturhistoriska riksmuseet.

Ökningen med tio procent räknas i jämförelse med 2014 vilket var det år då lämmeln och då även fjällräven befann sig i en liknande uppgångsfas, enligt Johan Wallén.
 
Rödräven är en besvärlig konkurrent till fjällräven och det är tack vare jakt på rödräv och stödfodring som den svenska fjällrävsstammen sakta börjat återhämta sig.