Markägare vann mot staten om fjällnära skog

1:03 min

Markägarna vann mot staten i frågan om ersättning för utebliven avverkning i fjällnära skog. Det meddelade mark- och miljödomstolen i Umeå idag.

Markägarna vann mot staten i frågan om ersättning för avverkning i fjällnära skog. Det meddelade mark- och miljödomstolen i Umeå idag.

Det innebär att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kronor till flera markägare som alltså inte hade beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog.

Jag är jätteglad att det här beskedet kom. Jag hoppas ju innerligt att dom inte går vidare och överklagar.

Skogsstyrelsen nekade markägarna att avverka eftersom man menar att skogen är alltför skyddsvärd ur miljösynpunkt. Markägarna stämde staten eftersom de å andra sidan menar att deras skogsbruk hindras och att deras fastigheter minskar i värde.

En knäckfråga har varit vad som kan ses som "pågående markanvändning". Domstolen går här på markägarnas linje: Markanvändningen på ägarnas fastigheter är skogsbruk, som avsevärt försvåras och därför ska ersättas av staten. Det saknar betydelse om skog har avverkats tidigare eller inte.

"Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt i dag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt", anser rättens ordförande Agneta Ögren i domstolens pressmeddelande.

Förra våren konstaterade statliga Skogsstyrelsen att frågan är så juridiskt komplicerad att det krävs klargöranden från både domstolarna och regeringen.

I våras gick en majoritet i riksdagen emot regeringen och uppmanade den att se över reglerna och ersättningen när skogsägares möjligheter att avverka stoppas av miljöhänsyn.

Frågan finns också med som punkt 26 i överenskommelsen mellan S, MP, C och L. Där framhålls att rättssäkerheten för markägare ska stärkas och att de ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukarrätten.