Oklart läge för Tullverket inför Brexit

1:50 min

Tullverket behöver anställa runt 50 personer inför Brexit men ännu saknas tydlig budget för detta.

Det är mycket som är oklart inom Tullverket inför Brexit som kan bli verklighet om bara några månader. Det som man vet är att det kommer krävas mer av Tullverket som får göra fler kontroller och få mer arbete med olika tillstånd och deklarationer som kommer krävas när Storbritannien inte längre ingår i den fria rörligheten som gäller inom EU. 

Här i Göteborg försöker man hitta egna lösningar i väntan på budgeten.

– Vad vi får göra är att omprioritera verksamheten och se till att vi klarar av det. Oavsett så är det alltid bra att ha bra framförhållning och det är inget önskvärt läge som det är nu, säger Tony Magnusson som är chef vid Tullverkets brottsbekämpning i Västra Sverige.

Det som har förhalat planeringen inför Brexit är att formerna för hur Storbritannien lämnar EU inte är klara än och sen är det den oklara situationen kring regeringsbildningen i Sverige eftersom det är regeringen som sätter Tullverkets budget.

Det finns en grundbudget men inget tydligt om vad som gäller just för Brexit.