Skadeståndet för anhörig till terroroffer höjs

0:45 min

Svea hovrätt höjer skadeståndet till den man vars dotter mördades i terrorattentatet på Drottninggatan. Mannen hade överklagat tingsrättens dom enligt vilken terroristen Rakhmat Akilov skulle tvingas betala 60 000 kronor till de anhöriga.

Det var i juni i fjol som Stockholms tingsrätt dömde Rakhmat Akilov till livstids fängelse för terroristbrott genom bland annat fem mord och över hundra mordförsök.

I domen beslutade tingsrätten även om hur mycket skadestånd Akilov skulle tvingas betala till brottsoffren. De anhöriga hade yrkat på 300 000 kronor vardera i skadestånd, dels för psykiskt lidande men även för kränkning. Det trots att kränkningsersättning normalt bara ges till direkta brottsoffer.

Tingsrätten avslog dock begäran om kränkningsersättning till de anhöriga och utdömde endast 60 000 kronor vardera för psykisk lidande, ett lägre belopp än de anhöriga hade begärt, men i enlighet med praxis.

En av de anhöriga, pappan till den 11-åriga flicka som dödades i attentatet valde då att överklaga tingsrättens dom gällande skadeståndet till hovrätten.

I dag meddelade Svea hovrätt sin dom och valde då att höja ersättningen till mannen med 40 000 kronor, till totalt 100 000 kronor. Höjningen avser psykiskt lidande och grundas i ny bevisning som mannen lagt fram i hovrätten och som enligt domstolen visar att han fortfarande idag, långt efter attentatet, lider av psykiska besvär.

Precis som i tingsrätten hade mannen i sin överklagan begärt ersättning för kränkning. I den delen gör däremot Svea hovrätt samma bedömning som Stockholms tingsrätt och avslår hans yrkande om kränkningsersättning. I sin dom skriver hovrätten att brottet inte kan anses vara riktat direkt mot pappan, vilket är en förutsättning för att kränkningsersättning ska utges.