Strid om utbyggnad av ABBA-museet

1:49 min

Det råder oenighet om ABBA-museets planerade utbyggnad på Djurgården i Stockholm. Stockholms skönhetsråd är kritiskt och menar att utbyggnaden i praktiken innebär att innebär två kulturmärkta hus rivs.

Museet vill bygga ut de grönklassade (k-märkta) husen intill den nuvarande museibyggnaden, och beskriver det som en varsam utbyggnad.

Den beskrivningen håller inte Stockholms Skönhetsråd med om, säger rådets sekreterare Henrik Nerlund. 
 
– Det är en helt felaktig beskrivning, eftersom det man vill göra här är att riva båda de här gamla husen, det äldsta från 1800-talet, och sedan bygga upp fejkade 1800-talshus istället efter att man också grävt ut källaren.

– Så det finns egentligen inget som är varsamt i det här förslaget.

Varför är ni emot det då?

– Vi menar att Djurgården har en ganska liten sammanhållen stadsmiljö som är äldre och som är väldigt värdefull, och de äldre husen behöver vara kvar för den karaktären, de har ett väldigt stort värde. Och vi har rivit nog med 1800-talshus i Stockholm, säger Henrik Nerlund.

På torsdagkvällen antog Skönhetsrådet ett yttrande där man avstyrker förslaget till hur ABBA-museet ska byggas ut. Skönhetsrådets yttrande är rådgivande, och frågan kommer så småningom att avgöras av Stadsbyggnadsnämnden. Ärendet är just nu ute på samråd, fram till slutet av januari.