Inrikes

Sveriges hamnar varslar om lockout

1:52 min

I hamnkonflikten varslar i dag arbetsgivarna fackets medlemmar om lockout.

Lockouten är ett svar på och ett sätt att skydda sig mot Hamnarbetarförbundets strejkvarsel, säger Mattias Dahl som är vd på Transportföretagen.

– Lockouten riktar sig enbart mot Hamnarbetarförbundets medlemmar, inga andra. Det riktas bara mot de hamnar, och vid de tillfällen, där Hamnarbetarförbundet strejkar, säger han.

Den segdragna konflikten i hamnarna har gått in i ett nytt skede. Hamnarbetarförbundet har varslat om korta punktstrejker i ett tiotal hamnar med start på onsdag. Samma dag träder arbetsgivarnas lockoutvarsel i kraft. Det innebär att fackets medlemmar låses ute från arbetsplatserna utan lön.

Enligt Erik Helgesson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet är arbetsgivarnas lockout en upptrappning av konflikten.

– Det är en massiv upptrappning. Man stänger ned hela hamnar.

Konflikten handlar om att Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget kollektivavtal, medan arbetsgivarna redan har ett avtal med LO-facket Transport i hamnarna. 

Samtidigt har facket utestängts från makt de haft av hävd i hamnarna.

Nu kopplas medlare in, men hittar parterna ingen lösning bryter strejk och lockout ut nästa vecka.

– Vi är lösningsorienterade och har redan accepterat, och kommer fortsätta att acceptera, ett andrahandsavtal, säger Mattias Dahl på Transportföretagen.

Erik Helgesson har en annan uppfattning.

– Det ser inte ut som att de är villiga att prata. Deras beteende antyder att de bara vill slåss, och då är det väl så, säger han.