Stulna KB-boken "Nippon" lämnas inte tillbaka

1:50 min

Sverige kommer inte att få tillbaka den bok som man i en rättslig process krävt tillbaka från en bokhandlare i Nederländerna, det här har en domstol i Amsterdam beslutat.

Boken, som kallas "Nippon", stals i början av 2000-talet av den så kallade KB-mannen från Kungliga biblioteket och såldes på en auktion i Tyskland till en bokhandlare i Nederländerna.

Sverige har krävt att få tillbaka boken utan att betala ersättning, något som en domstol i Amsterdam nu avvisar. Man menar att Sverige redan 2005 fick kännedom om att boken kunde finnas på en auktionsfirma men inte agerat och nu har preskriptionstiden gått ut.

– Domaren har haft en annan uppfattning än vad vi haft när det gäller hur preskriptionstiden räknas, att den gick ut i september 2006. Vi menar att den tidigast börjat räknas från 2015 då Kungliga biblioteket underrättade Riksantikvarieämbetet om var boken kunde finnas, säger Catarina Sojde, chefsjurist på Riksantikvarieämbetet. 

Man ska nu diskutera domen och se om man kommer gå vidare eller inte. 

Svenska staten ska enligt domen betala 17 500 kronor i ersättning till bokhandlaren för rättegångskostnaderna.

Bokhandlaren säger sig ha köpt boken i god tro och även erbjudit sig att sälja tillbaka boken till Sverige. Domen går att överklaga fram till den 16 april.