Seabased i konkurs – alla anställda sägs upp

1:36 min

Seabased Industries kommer att lägga ner verksamheten i Lysekil och alla anställda kommer sägas upp – mitt under energimyndighetens granskning.

Beslutet om att ansöka om konkurs fattades av styrelsen i onsdags.

Seabased har under de senaste åren haft mellan 30 och 50 anställda. I ett pressmeddelande skriver bolaget att de tänker jobba nära med myndigheter för att hitta lösningar för de som förlorar jobbet.

Bolaget är under pågående granskning av energimyndigheten eftersom de upptäckt brister i redovisningen på närmare 30 miljoner kronor, gällande löner och tidrapportering. En granskning som ännu inte är klar.

– Detta är inte ett standardärende, vi har upptäckt saker som vi inte brukar upptäcka, säger energimyndighetens enhetschef Susanne Karlsson.