Forskare: Uttern kan konkurrera ut minken

2:20 min

Minken har länge betraktats som ett problemdjur i naturen då den bland annat tar mycket sjöfågel. Men sedan en tid har minken minskat, kanske på grund av att uttern ökar.

Det säger minkforskaren Sara Persson vid Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges lantbruksuniversitet.

– Troligtvis är det så. Uttern är mycket större och om det blir konkurrens så blir minken utkonkurrerad, säger minkforskare Sara Persson.

För första gången i länsstyrelsens inventeringar sedan 1987 så är antalet spår från utter fler än av mink.

Av de 229 platser som länsstyrelsen besökte så fanns det spår av utter på 134 platser och 98 av mink.

Uttryckt i procent så var det utterspår i 59 procent av de undersökta platserna och minkspår i 43 procent. Däremot är det svårt att säga något om antalet djur.