Professor: Teknik kan minska tågförseningarna

1:29 min

Tågförseningarna slog rekord i Sverige förra året. Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi, menar att förseningarna kan minskas.

Om skälen till förseningarna kan åtgärdas, det vill säga om man använder teknisk utrustning som kan uppmärksamma de fel som gör att tågen stannar i tid, då kan förseningarna minskas.

Det menar Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi.

– Det har skett en snabb teknisk utveckling på det här området alltså med detektorer som mäter på en massa olika sätt.

– Det finns redan idag teknisk utrustning med vilken man kan mäta växelfel eller andra fel som kan påverka tågets framkomlighet och som i sin tur kan ge upphov till förseningar, säger han.

Mer än 100 000 tåg var försenade förra året. Victoria Andersson är tågresenär.

– Jo men det är ju jättetråkigt, man är ganska beroende av att tåget ska gå i tid, säger hon.

Den tekniska utrusning som kan upptäcka fel används redan i andra länder i Europa berättar Jan Erik Nilsson.

– Om man passerar en växel som börjar bli dålig t ex så kan man ju gå ut och reparera den innan den har gått sönder.

Finns det alltså teknisk utrustning för att göra den här typen av mätningar?

– Motsvarande utrustning som jag har sett som finns kommersiellt i Tyskland mäter kontaktledningen och strömavtagandet den typen av teknik finns det många tillämpningar av idag det finns en hel räcka olika lösningar, säger Jan-Eric Nilsson.