Nytt pensionssystem och medborgarlön i Italien

2:02 min

Italiens regering har nu enats om två av de mest omdiskuterade reformerna som regeringspartierna gick till val på att genomföra.

Det är två kostsamma förändringar som nu är klara att sättas i verket.

Den så kallade medborgarlönen har varit Femstjärnerörelsens stridsfråga, det är ett slags aktivitetsstöd, som kommer att gälla omkring fem miljoner personer; italienska medborgare och de som bott i Italien i minst tio år.

Det är de med lägst inkomst som kan ansöka, de som inte når upp till 780 euro i månaden, alltså omkring 8.000 kronor för ensamstående, något mer, 1.330 euro eller 13.600 kronor för en familj.

Ersättningen kan betalas ut i högst 18 månader på villkor att man samtidigt söker jobb. Hårda straff väntar den som fuskar eller jobbar svart samtidigt som man får bidrag. För 2019 kommer bidraget kosta den italienska staten sju miljarder euro.

Den nya pensionsreformen har framför allt La Lega kämpat för att genomföra. Den nya flexibla pensionsåldern kallas "kvoten 100" eftersom pensionsåldern blir beroende av antalet yrkesverksamma år. Det blir möjligt att gå i pension vid 62 år om man har jobbat i minst 38 år.

Förhoppningen är att fler unga ska släppas in på arbetsmarknaden, men reformen kritiseras samtidigt eftersom kostnaderna för pensionerna ökar med fler pensionärer.

Italien har en hårt ansträngd ekonomi och en hög statsskuld och dessa båda reformer har varit det som EU-kommissionen haft mest synpunkter på när den först underkände den italienska budgeten.

Efter diverse turer så har man dragit ner kostnaderna genom att senarelägga starten för förändringarna som kommer att gälla från och med april.