نخست‌وزیر انتخاب شد ولی نگرانی‌های سیاسی همچنان پا برجاست

4:22 min

امروز پارلمان تصمیم گرفت که استفان لوون، رهبر حزب سوسیال دموکرات، نخست‌وزیر کشور شود. احزابی که رای منفی خود را کنار گذاشتند و در عوض رای ممتنع دادند، تا هنوز مخالف سیاست‌های حزب سوسیال دموکرات هستند، ولی این راه را برای قدرت ندادن به حزب دموکرات‌های سویدن در پیش گرفتند.

اینگونه روش را رهبر حزب مودرات‌ها، اولف کریسترشون، اشتباه تاریخی خواند و جیمی اوکیسون، رهبر حزب دموکرات سویدن، این سیاست را مسخره نامید.

آینده دولتی که از سوی حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست تشکیل می‌شود را احزاب دیگر بحرانی و ناپایدار عنوان می‌کنند.

حنیف بالی از حزب مودرات: این مسیر اشتباهی برای سویدن است.

علی‌رضا آخوندی از حزب سنتر: من افتخار می‌کنم که حزب ما این قدرت را داشت که به حزب دموکرات‌های سویدن قدرت ندهد.

 دانیل ریاضت از حزب چپ: متاسفانه آینده نزدیک را بد می‌بینم، بخاطر اینکه در پارلمان هفت حزبی وجود دارد که همه سیاست را به یک سمت می‌برند.

 توافق حزب لیبرال و حزب سنتر با حزب سوسیال دموکرات نه تنها شکاف بزرگی را بین احزاب بورژوایی ایجاد کرده و براساس گفته‌های اولف کریسترشون دیگر ائتلاف بورژوایی در سطح کشور از بین رفته‌است. موافقت احزاب لیبرال، سنتر، محیط زیست و سوسیال دموکرات باعث انتقادهای زیادی از سوی متحدین سیاسی این احزاب شده‌است.

حزب دموکرات مسیحی و مودرات بیان می‌دارند که احزاب سنتر و لیبرال سیاست خود را کنار گذاشته‌اند و به سیاست حزب سوسیال دموکرات پیوسته اند. برعکس حزب چپ از حزب سوسیال دموکرات ناراحت است که سیاست احزاب لیبرال را در کشور پیاده می‌کند.

در رای‌دهی که امروز در پارلمان برگزار شد، احزاب دموکرات‌های سویدن، مودرات‌ها و دموکرات مسیحی به نخست‌وزیری رهبر سوسیال دموکرات رای منفی دادند. احزاب چپ، لیبرال و سنتر دکمه‌های زرد را فشار دادند و رای ممتنع دادند. تنها دو حزبی که با نخست‌وزیری استفان لوون موافقت دارند، حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست است.