Svårt att få tag i allmänläkare

2:07 min

För att klara en fast läkare till alla behövs stora insatser mot läkarbristen på vårdcentralerna, menar Svenska Distriktsläkarföreningen.

Överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna om att alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt på vårdcentralen välkomnas av Svenska Distriktsläkarföreningen.

Men först måste landsting och regioner börja jobba med att bli attraktiva arbetsgivare, säger Marina Tuutma, allmänläkare och ordförande i föreningen.

– Just nu är det enklare att hitta en människa som går på vatten än en allmänläkare att anställa med de villkor man har inom primärvården, säger Marina Tuutma.
 
Ungefär hälften av alla vårdcentraler i landet saknar läkare, enligt en rapport från i somras från myndigheten Vårdanalys. Det handlar om mellan 1 200 och 1 500 läkare, vilket motsvarar runt 20 procent av den totala läkarbemanningen i primärvården.

För att reformen ska fungera behövs ett tak på i snitt 1 500 patienter per läkare, menar Marina Tuutma, men då räcker inte läkarna till.
 
– Då blir ju patienterna besvikna. Man har gett ett löfte, som läkaren inte kan hålla. Det är ju omöjligt att ta hand om 3 000 patienter, säger hon.

Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Anders W Jonsson håller med om att det behövs ett listningstak och tror att det i sig kommer förbättra arbetsmiljön. Han ser primärvårdsreformen som säkrar rätten till en fast läkarkontakt som mycket viktig.
 
– Mycket av de stora problem vi har i sjukvården hänger samman med bristen på kontinuitet i primärvården. Det är verkligen ödesfrågan inte bara för primärvården utan för svensk sjukvård, säger Anders W Jonsson (C).

Redan i dag har patienter enligt lag möjlighet att få en fast läkarkontakt, men enligt Anders W Jonsson har bara varannan invånare det jämfört med till exempel 98 procent i Norge. Därför behövs ett förtydligande av lagen som garanterar allas rätt.

I Region Skåne saknas uppemot 350 allmänläkare, och arbetet med att utbilda fler har intensifierats de senaste åren. Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, tycker beslutet om en fast läkarkontakt är bra men säger att regionerna behöver hjälp.
 
– Det kommer krävas ett tydligt statligt åtagande, att man hjälper oss att finansiera det här, för det här är inte gratis att göra. Ska vi klara den här omställningen måste staten in och smörja i arbetet, säger han.

När kommer alla skåningar kunna ha en egen läkare?
 
– Min ambition är inom fyra-fem år, säger Gilbert Tribo.