Fortsatt få ungdomar i Karlskrona som använder droger, tobak och alkohol

3:17 min

Allt färre gymnasieelever i årskurs två och högstadieelever i årskurs nio i Karlskrona brukar droger, alkohol eller tobak visar ny undersökning.

Trenden att unga använder mindre alkohol, tobak och droger håller i sig, det visar den nya drogvaneundersökningen bland ungdomar i Karlskrona kommun.

– Vi ser fortfarande att trenden håller i sig vad det gäller tobaksbruk, alkoholbruket och narkotikabruket. Det känns jättefint att få det här resultatet, säger, Eva Dahlberg som är folkhälsostrateg i Karlskrona.

Alla kategorier sjunker dock inte. Bland annat kan man se att snusningen ökar bland såväl elever i årskurs nio såväl som årskurs två på gymnasiet där 8 respektive 15 procent uppgav att de snusade.

– Det kan vara så att vi har fokuserat mycket på cigaretter, rökfria miljöer. Vi har jobbat mycket på skolgårdarna och det blir väldigt mycket fokus på cigaretten. Då kanske det är så att man tar till snus istället, säger Eva Dahlberg.