Anders Knape kan göra comeback i SKL

1:22 min

Nu står det klart att Sveriges kommuner och landsting, SKL, får en borgerlig ledning, vilket innebär att värmlänningen Anders Knape (M) kan komma tillbaka som ordförande.

- Jag hoppas att jag får det förtroende och mandat som innebär att jag blir vald på kongressen. Jag upplever att jag har ett starkt stöd i Moderaterna för min kandidatur, säger Anders Knape.

Han slutade som ordförande 2015 då de rödgröna partierna fick majoritet i organisationen. Men nu blir det maktskifte. Det står klart efter att SKL fastställt ombudsfördelningen till sina kongresser. Alliansen har 202 mandat, varav Moderaterna har hälften. De röd-gröna (S,V och MP) fick 195 mandat.

Trots att alliansen förklarats död i och med regeringsöverenskommelsen, lever den kvar inom Sveriges kommuner och landsting.

- Jag upplever att den lever i allra högsta grad och att ambitionen är väldigt stark för alla de fyra partierna att fortsätta jobba tillsammans som en allians inom SKL, säger Anders Knape.

Egentligen är SKL ett förlegat namn på organisationen eftersom Sverige inte har några landsting längre. Alla har nu ombildats till regioner. Men det är inte bråttom med ett namnbyte, säger Anders Knape.

- Vi för ett resonemang och utreder hur ett namnbyte ska gå till. Det tidigaste tillfälle vi kan göra det är i november på vår ordinarie kongress.

Det är på valkongressen i mars som SKL:s nya ordförande ska väljas.