Miljödomstolen ger tummen upp för vattentäkt på Bergaåsen

Även miljödomstolen har nu gett klartecken för vattentäkten på Bergaåsen norr om Lagan.

I vintras sa regeringen ja, och nu har miljödomstolen fastställt de slutliga villkoren för vattentäkten som ska förse omkring 80 000 personer med dricksvatten.

Det är i första hand invånarna i Växjö och Alvesta tätorter som kommer att få sitt vatten från Bergaåsen, och vattentäkten beräknas vara klar under det första halvåret 2008.